Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO toysoldier.pl
Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

1. DEFINICJE
Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu, dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy toysoldier.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.toysoldier.pl
Sprzedawca - DIT S.C. Daniel Kułakowski, Tomasz Odachowski z siedzibą 15-687 Białystok, Komisji Edukacji Narodowej 3D/10, NIP 5423327805, operator sklepu internetowego toysoldier.pl

2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
toysoldier.pl
ul. Rzemieślnicza 4
15-773 Białystok
e-mail: sklep@toysoldier.pl;
telefon: 603 715 442.

3. WYMOGI TECHNICZNE
Do prawidłowego działania Sklepu wymagane jest:
Urządzenie z dostępem do Internetu
Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
Dla złożenia zamówienia w Sklepie, niezbędne jest także aktywne konto e-mail.

4. ZAKUPY W SKLEPIE
Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar i zawierają podatek VAT. Sprzedawca zaznacza, że całkowita cena zamówienia to składowa: ceny za towar oraz ewentualnych kosztów dostawy towaru i form płatności. Wybrany do kupienia towar dodajemy do koszyka w Sklepie. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru, formę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Konsument otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru. Kupujący może założyć Konto w Sklepie lub dokonywać zakupów bez rejestracji, lecz wiąże się z koniecznością podawania swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

5. KONTO
Założenie Konta jest dobrowolne i zależne od woli Kupującego. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@toysoldier.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

6. PŁATNOŚCI
Kupujący, za złożone zamówienie może dokonać płatności wybierając jedna z opcji:

a) Tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

b) Płatności Shoper - bezpieczne płatności online realizowane przez operatora Blue Media S.A.

    Banki dostępne w usłudze Płatności Shoper Pay-by-link:

 • mTransfer – mBank
 • Inteligo – PKO BP
 • Bank Pekao
 • Bank PKO – IKO
 • Bank PKO- IPKO
 • Bank Pekao- PeoPay
 • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA
 • Bank Zachodni WBK
 • BNP PARIBAS
 • Pocztowy24
 • Deutsche Bank
 • SGB Bank SA
 • GET IN BANK
 • Credit Agricole
 • ING
 • BNP PARIBAS eBGŻ
 • Raiffeisen Bank Polska
 • Eurobank
 • Millennium BANK
 • BOŚ Bank
 • Citi Bank Handlowy
 • Alior Bank
 • PBS Bank
 • NET – Bank Express
 • Toyota Bank
 • PLUS Bank
 • Płatności BLIK
 • PayPo - Kup teraz, zapłać za 30 dni
   

    Operatorzy kart płatniczych dostępni w usłudze Płatności Shoper:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Maestro
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic

c) DotPay.

d) PayPal & PayPal Express Checkout.

e) Za pobraniem, tj. gotówką, karta płatniczą, blik'iem w momencie dostawy towaru do Kupującego.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.

7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie. W przypadku wyboru przez kupującego sposobu płatności przelewem błyskawicznym lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność "tradycyjny przelew bankowy", Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu całej kwoty płatności za zamówienie na swoim koncie. Towary zakupione w Sklepie, Sprzedawca dostarczy za pośrednictwem:

 • firmy kurierskiej,
 • paczkomatów InPost
 • Poczty Polskiej (tylko w przypadku przesyłek zagranicznych)
 • odbiór osobisty (po wcześniejszym kontakcie)

 

8. ZAKUPY Z 0% STAWKĄ VAT W RAMACH WDT/ICS
Sprzedawca realizuje transakcje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Warunki takich transakcji oraz proces składania zamówień w ramach WDT/ICS opisane są TU.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem puntu 10 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie tego towaru. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną (2 punkt regulaminu). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego w linku poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty, wraz z kosztami transportu, jeśli Konsument wybrał najtańszy możliwy sposób dostawy towaru. Jeśli Konsument wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca zwraca koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w Sklepie. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie Konsument użył w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca prosi o wysyłkę zwrotów towaru na adres:

toysoldier.pl
ul. Rzemieślnicza 4
15-773 Białystok

Konsument musi to zrobić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12. REKLAMACJE
W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Korzystając z gwarancji/rękojmi Kupujący może, na zasadach i terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
 • Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
 • Żądać usunięcia wady

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny (2 punkt regulaminu). Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres:

toysoldier.pl
ul. Rzemieślnicza 4
15-773 Białystok

Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja taka jest dostępna w opisie produktu w Sklepie. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail: sklep@toysoldier.pl. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

13. DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.

14. ZASTRZEŻENIA
Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. Rabaty w Sklepie nie łączą się. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

15. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

16. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsumenta może skorzystać m.in. z:

Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Kontakt z nami:

Telefon: 603 715 442

e-mail: sklep@toysoldier.pl

więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
ConveyThis
Sklep internetowy Shoper.pl